fbpx

FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

API

โปรแกรมการจัดการคลังสินค้าออนไลน์

API APPLICATION PROGRAM INTERFACE

(ERP / MARKET PLACE / COURIER / WEBSITE / PAYMENT)

API

API ย่อมาจาก Application Programming Interface เป็นช่องทางการเชื่อมต่อช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ API จากที่อื่น เป็นตัวกลางที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ด้วยกันซึ่งระบบของ MyCloud สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้ 

API ERP MYCLOUD : มีทางเลือกสามารถให้บริษัททำการ API เชื่อมต่อได้โดยง่าย ผ่าน REST API หรือ SDK จากภาษาชั้นนำ ทำให้ Developer จากทางบริษัทสามารถเชื่อมต่อกับ ERP ของคุณได้โดยง่าย เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรขององค์กรโดยสามารถดูแลระบบทั้งหมดผ่านระบบกลางอย่าง ERP ได้เลย ไม่จำเป็นต้องเข้า-ออก หลายช่องทางเพื่อควบคุมระบบ

API MARKET PLACE : สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ Marketplace อย่าง Shopee, Lazada, WEBSITE e-commerce ต่าง ๆ ผ่านตัว API ของเราเอง ทำให้สามารถรับข้อมูลคำสั่งซื้อพร้อมกันจากทุกช่องทางการขาย และอัพเดทสต๊อกกลับไปที่ระบบนั้น ๆ ได้แบบ Real-time , เชื่อมกับ Seller Center และกด Ready to ship ให้อัตโนมัติโดยความโดนเด่นของเรา จะมีการทำ Webhook เพื่ออัพเดทสถานะ Order ทุก ๆ 3 นาทีในช่องทาง Marketplace

API COURIER/LAST MILES : เชื่อมต่อกับผู้ให้ผู้บริการขนส่งต่างๆ (API COURIER) เช่น SCG EXPRESS, ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, DHL, Alpha, Lalamove, FLASH ฯลฯ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ อัตราค่าส่งที่ประหยัดและรับเลขติดตามสถานะพัสดุ (Tracking Number ) อัตโนมัติได้ 3 รูปแบบ

1. สามารถแจ้งเลขติดตามสถานะพัสดุ (Tracking Number) ให้ลูกค้าได้โดยแจ้ง SMS

2. สามารถรับเป็น Link เพื่อตรวจสอบสถานะระหว่างการจัดส่งได้ทันที

3. Export Tracking Number เป็นไฟล์ Excel เพื่อให้ร้านค้าสามารถนำ Tracking Number ไปแจ้งลูกค้าอย่างง่ายดาย

API WEBSITE FOR  E-COMMERCE CMS : สำหรับร้านค้าที่ใช้งาน Content Management System (CMS) ซึ่งเป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปก็สามารถเชื่อม API ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการหลังบ้านการขายได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องห่วงปัญหาด้านโลจิสติกส์ (Logistics)

API PAYMENT : คลังสินค้าออนไลน์ของเราทำให้เจ้าของร้านได้ยอดชำระโดยตรงจากลูกค้าเพราะ MyCloud ได้ทำการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินโดยตรง (API Payment gateway) ให้ร้านค้าสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อได้รับยอดชำระเงินจากลูกค้าจะมีการแจ้งเตือนมาที่ระบบ MyCloud ให้เราสามารถ Pick Pack Ship ได้ในทันที

    ขอใบเสนอราคา

    ฟอร์มการติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา