FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

BLOG

คลังสินค้า

เคล็ดลับการจัดส่งสินค้าที่ดีเป็นอย่างไร – MyCloudfulfillment

ก็แค่แพ็คส่งของส่งลูกค้า ใครๆ ก็ทำได้ แต่รู้ไหมว่าการจัดส่งที่ดีต้องทำยังไง? วันนี้เรามีเคล็ดลับส่งตรงจากคลังมาบอก

Logistics

เคล็ดลับการจัดส่งสินค้าที่ดีเป็นอย่างไร – MyCloudfulfillment

ก็แค่แพ็คส่งของส่งลูกค้า ใครๆ ก็ทำได้ แต่รู้ไหมว่าการจัดส่งที่ดีต้องทำยังไง? วันนี้เรามีเคล็ดลับส่งตรงจากคลังมาบอก

Education
Logistics

ขั้นตอนการหยิบสินค้า (Picking) ในคลังสินค้า ใครว่าไม่สำคัญ?

การหยิบสินค้า (Picking) ในคลังสินค้าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการหยิบสินค้าที่ดีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า และช่วยลดเวลาให้เราทำงานเร็วขึ้น