FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

BLOG

วิกฤต

Top-seller
Education
Marketing
Sale

รอดทุกวิกฤต ด้วย 5สุดยอดเทคนิคการขายให้เป็น Top seller บน marketplace

รอดทุกวิกฤต ด้วย 5สุดยอดเทคนิคการขายให้เป็น Top seller บน marketplace เพราะการขายหลายช่องทางนั้น ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ทำให้เมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ เเละมีการจำกัดการขายบางช่องทางแล้ว เราก็ยังสามารถขายได้ และสร้างโอกาสที่อาจเพิ่มขึ้นจากช่วงวิกฤตนี้ในช่องทางอื่น ๆแทน

COVID-19
Education
Marketing

เช็คมาตราการเยียวยาภาครัฐสำหรับผู้ประกอบการจากวิกฤต COVID-19

เช็คมาตราการเยียวยาภาครัฐสำหรับผู้ประกอบการจากวิกฤต COVID-19 รวมมาตราการเยียวยาภาครัฐสำหรับผู้ประกอบการจากวิกฤต COVID-19 ทั้งลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหลือ 1.5% ลดค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำ 3 เดือน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ชั่วคราว