FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

แก้ปัญหาคลังสินค้าด้วย ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS

Logistics

แก้ปัญหาคลังสินค้าด้วย ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS

แก้ปัญหาคลังสินค้าด้วย ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS

WMS คืออะไร? แก้ปัญหาการจัดการในคลังได้ยังไง?

MyCloudFulfillment เราควบคุมทุกการเข้าออกของสินค้า ด้วยระบบ WMS (Warehouse Management System) ใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระบบ Barcode เข้ามาช่วยทำงาน ตั้งแต่กระบวนการสินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง ดังนี้

การรับสินค้า

เมื่อสินค้าถูกนำมาส่งที่คลัง พนักงานคลังสินค้าจะตรวจนับสินค้าและคัดแยกสินค้าตาม SKUsของสินค้านั้น เพื่อให้สะดวกในการจำแนกและถูกต้องก่อนเข้าสโตร์ และทีมงานจะทำการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ติดบาร์โค้ดสินค้าโดยระบบของ MyCloudFulfillment สามารถจองพื้นที่ในคลังล่วงหน้าได้ด้วย


การจัดเก็บสินค้า

ใช้ในการค้นหาตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสม ซึ่งระบบจะคำนวณพื้นที่ในคลังให้ว่าควรจัดเก็บไว้ตรงไหน หรือตำแหน่งเดิมที่จัดเก็บสินค้านั้นพอหรือไม่ เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าเดินไปหยิบสินค้าที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน ไม่เสียเวลาในการเดินและค้นหาอีกด้วย

การเบิกสินค้า

ค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยรหัสบาร์โค้ด ซึ่งจะต้องถูกต้องตามรหัสบาร์โค้ด โลเคชั่น และถูกต้องตามบาร์โค้ดSKUs ของสินค้านั้นๆ ด้วย

การบริหารสต๊อกสินค้าที่ดีและเป็นระบบ

ก็ช่วยลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มความรวดเร็วในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ


หากต้องการผู้ช่วยในการจัดการออเดอร์สินค้าแบบมืออาชีพ  MyCloudFulfillment ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร

สนใจศึกษาและลงทะเบียนได้ที่ www.mycloudfulfillment.com

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 092-472-7742, 02-138-9920

อีเมล: [email protected]

line: @mycloudgroup

MyCloudFulfillment ขายของง่ายไม่ต้องแตะสต๊อก

บริการคลังสินค้าออนไลน์ เก็บ แพ็ค ส่ง ครบวงจร