fbpx

FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

CUSTOMER SERVICE

บริการลูกค้า

บริการให้ความช่วยเหลือหรือตอบคำถามลูกค้า

MyCloud Customer Service

เจ้าหน้าที่ของ MyCloud ดูแล ให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของการแนะนำ อธิบายและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ระบบ หรือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจพบ (Customer Support) และให้ความช่วยเหลือ สื่อสารกับลูกค้า หรือติดตามผลความพึงพอใจในบริการ (Customer Service) เพื่อดูแลลูกค้าของเราที่มีคำถามหรือปัญหาที่แตกต่างกันอย่างทั่วถึง เพราะทั้งการบริการลูกค้าและการสนับสนุนลูกค้าต่างก็ส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรง ซึ่งทางทีมงานก็มีความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ และปัญหาเหล่านั้น เพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ ด้วยบริการที่น่าประทับใจ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ฝ่ายบริการลูกค้าของ MyCloud

หัวใจหลักของเราคือการสื่อสาร...ลูกค้ามาก่อนเสมอ เราจึงเป็นเสมือนตัวแทนจากทุกฝ่ายในคลังสินค้า MyCloud ที่มีหน้าที่ประสานงานและสื่อสารกับลูกค้า เพื่อดูแล และอำนวยความสะดวกในการใช้งานบริการ Fulfillment และระบบของเรา รวมถึงให้คำตอบกับทุกปัญหาที่ลูกค้าสงสัย และรับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

    ขอใบเสนอราคา

    ฟอร์มการติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา