fbpx

FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

MEDIA

มีเดียของเรา

สื่อของเรา

MyCloudFulfillment และบริการคลังสินค้าออนไลน์ของเราได้รับการพูดถึงและประชาสัมพันธ์จากสื่อและสำนักข่าวต่างๆ มากมาย

7 ธุรกิจสร้างความภาคภูมิใจให้วงการเอสเอ็มอีไทยในยุควิกฤต คว้ารางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่ง จึงได้มอบรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” ยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในฐานะตัวแทนกรรมการตัดสินรางวัล และ รศ.ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมในงาน

    ขอใบเสนอราคา

    ฟอร์มการติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา