Media

7 ธุรกิจสร้างความภาคภูมิใจให้วงการเอสเอ็มอีไทยในยุควิกฤติ คว้ารางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

7 ธุรกิจคว้ารางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่ง สามารถพัฒนาคุณภาพและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น โดยประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17”

7 ธุรกิจคว้ารางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17

ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” ยกย่อง 7 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ได้แก่ บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด

7 เอสเอ็มอีไทยคว้ารางวัล Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17 ในยุควิกฤติ

“Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” ยกย่อง 7 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ได้แก่ บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด

7 ธุรกิจคว้ารางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่ง สามารถพัฒนาคุณภาพและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น โดยประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17”

7 ธุรกิจคว้ารางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17

ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” ยกย่อง 7 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ได้แก่ บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด

7 เอสเอ็มอีไทยคว้ารางวัล Bai Po Business Awards ครั้งที่ 17 ในยุควิกฤติ

“Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” ยกย่อง 7 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ได้แก่ บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด