Reporting and Dashboard

Fulfillment Solution

Reporting and Dashboard

สรุปผลการทำงาน เพื่อต่อยอดการเติบโตของธุรกิจคุณ

ความสำคัญของการสรุปผลในการขายสินค้าออนไลน์มีส่วนช่วยให้ร้านค้าทุกขนาดไมว่าจะใหญ่หรือเล็ก สามารถดำเนินการ
วางแผนเพื่อต่อยอด เติบโต ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ซึ่งอาจรวมถึงการที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยซัปพอร์ตธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่

Dashboard การนำข้อมูลต่างๆ มาสรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว และเป็นข้อมูลที่อัพเดทสม่ำเสมอ เพื่อให้ทางธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ Dashboard ของเราจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงก็คือการเพิ่มยอดขายและสร้างกำไร ซึ่งจะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของ Sales Dashboard สรุปยอดการขาย และทางอ้อม ที่สะท้อนถึงความเร็วในการจัดการออเดอร์ ผ่าน Fulfillment Dashboard และบอกว่าสินค้าไหนควรรีบเติมหรือรีบขายออก  ด้วย Inventory Dashboard

MyCloud Fulfillment เราให้บริการสรุปผลใน 2 รูปแบบ

Dashboard การนำข้อมูลต่างๆ มาสรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว และเป็นข้อมูลที่อัพเดทสม่ำเสมอ เพื่อให้ทางธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ Dashboard ของเราจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงก็คือการเพิ่มยอดขายและสร้างกำไร ซึ่งจะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของ Sales Dashboard สรุปยอดการขาย และทางอ้อม ที่สะท้อนถึงความเร็วในการจัดการออเดอร์ ผ่าน Fulfillment Dashboard และบอกว่าสินค้าไหนควรรีบเติมหรือรีบขายออก  ด้วย Inventory Dashboard

Sales Dashboard

Real-Time Fulfillment

Fulfillment Dashboard

Inventory Dashboard

Sales Dashboard สรุปการขายแต่ละช่องทาง

การสรุปยอดการขายในแต่ละช่วงนั้น จะช่วยให้คุณเข้าใจและติดตามผลการขายของคุณได้โดยตรง สามารถเห็นผลการขายปัจจุบันและเปรียบเทียบกับรอบก่อนหน้าได้ ทำให้คุณเห็นแนวโน้มของการขายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาย ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยอดขายรวมช่วงที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่?

ยอดขายต่อวันในช่วงที่ผ่านมาดีหรือไม่?

ช่องทางไหนขายดีที่สุด?

ช่วงเวลาไหนของวัน ที่ขายดีที่สุด?

Image of Sales Dashboard สรุปการขายแต่ละช่องทาง

Real-Time Fulfillment Dashboard สรุป Snapshot ออเดอร์ปัจจุบัน

Real-Time Fulfillment จะสรุปสถานะของออเดอร์ปัจจุบัน เพื่อดูข้อมูลแยกตามช่องทางการขาย และดูระยะเวลาที่ใช้ในการแพ็คสินค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมสถานะออเดอร์ และสามารถวางแผนในการขายได้อย่างราบรื่น

สถานะของออเดอร์ส่วนใหญ่เป็นยังไง?

ระยะเวลาในการแพ็คสินค้าใช้เท่าไหร่?

ช่องทางไหนจัดการออเดอร์เร็วที่สุด?

ใช้เวลารอขนส่งเข้ามารับเท่าไหร่?

Image of Real-Time Fulfillment Dashboard สรุป Snapshot ออเดอร์ปัจจุบัน

Fulfillment Dashboard ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

Fulfillment Dashboard ช่วยจัดการ SLA ซึ่งเป็นการเพิ่มขายทางอ้อม ผ่านการดูสถิติการแพ็ค และส่วนของ Real-Time ช่วยจัดการออเดอร์ที่กำลังดำเนินการ ให้มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ

โดยเฉลี่ยนใช้เวลาในการรับเข้าสินค้าเท่าไหร่?

วันที่มี Order Spike ใช้เวลาแพ็คและส่งเท่าไหร่?

ออเดอร์ทั้งหมดใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไหร่บ้าง?

ออเดอร์ค้างส่งอยู่เท่าไหร่? ในสถานะใดบ้าง?

Image of Fulfillment Dashboard ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

Inventory Dashboard สรุปสต๊อกเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

การจัดการพื้นที่ในคลัง ที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น สินค้าคงค้างที่ขายออกยากคืออะไร ใช้พื้นที่เท่าไหร่ ถ้าเคลียร์ออกจะประหยัดกว่า, สินค้าที่ขายดีสต็อกกำลังจะหมดควรรีบเติมเพื่อขายต่อ โดยการทำข้อมูลออกมาให้เห็นภาพอย่างง่ายในรูปแบบของกราฟต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว

ของขายดีใกล้หมด ต้องเติมของให้พร้อมขาย

ภาพรวม SKU สินค้าชนิดไหนควรเติมของ สินค้าไหนควรระบาย?

ของขายไม่ดีอาจจะต้องลดการสต็อก

SKU ไหนมีสินค้าเยอะ? ใช้พื้นที่เยอะ? เก็บนานเกินไป?

Image of Inventory Dashboard สรุปสต๊อกเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย
Sales Dashboard

Sales Dashboard สรุปการขายแต่ละช่องทาง

Image of Sales Dashboard สรุปการขายแต่ละช่องทาง

การสรุปยอดการขายในแต่ละช่วงนั้น จะช่วยให้คุณเข้าใจและติดตามผลการขายของคุณได้โดยตรง สามารถเห็นผลการขายปัจจุบันและเปรียบเทียบกับรอบก่อนหน้าได้ ทำให้คุณเห็นแนวโน้มของการขายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาย ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยอดขายรวมช่วงที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่?

ยอดขายต่อวันในช่วงที่ผ่านมาดีหรือไม่?

ช่องทางไหนขายดีที่สุด?

ช่วงเวลาไหนของวัน ที่ขายดีที่สุด?

Real-Time Fulfillment

Real-Time Fulfillment Dashboard สรุป Snapshot ออเดอร์ปัจจุบัน

Image of Real-Time Fulfillment Dashboard สรุป Snapshot ออเดอร์ปัจจุบัน

Real-Time Fulfillment จะสรุปสถานะของออเดอร์ปัจจุบัน เพื่อดูข้อมูลแยกตามช่องทางการขาย และดูระยะเวลาที่ใช้ในการแพ็คสินค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมสถานะออเดอร์ และสามารถวางแผนในการขายได้อย่างราบรื่น

สถานะของออเดอร์ส่วนใหญ่เป็นยังไง?

ระยะเวลาในการแพ็คสินค้าใช้เท่าไหร่?

ช่องทางไหนจัดการออเดอร์เร็วที่สุด?

ใช้เวลารอขนส่งเข้ามารับเท่าไหร่?

Fulfillment Dashboard

Fulfillment Dashboard ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

Image of Fulfillment Dashboard ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

Fulfillment Dashboard ช่วยจัดการ SLA ซึ่งเป็นการเพิ่มขายทางอ้อม ผ่านการดูสถิติการแพ็ค และส่วนของ Real-Time ช่วยจัดการออเดอร์ที่กำลังดำเนินการ ให้มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ

โดยเฉลี่ยนใช้เวลาในการรับเข้าสินค้าเท่าไหร่?

วันที่มี Order Spike ใช้เวลาแพ็คและส่งเท่าไหร่?

ออเดอร์ทั้งหมดใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไหร่บ้าง?

ออเดอร์ค้างส่งอยู่เท่าไหร่? ในสถานะใดบ้าง?

Inventory Dashboard

Inventory Dashboard สรุปสต๊อกเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

Image of Inventory Dashboard สรุปสต๊อกเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

การจัดการพื้นที่ในคลัง ที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น สินค้าคงค้างที่ขายออกยากคืออะไร ใช้พื้นที่เท่าไหร่ ถ้าเคลียร์ออกจะประหยัดกว่า, สินค้าที่ขายดีสต็อกกำลังจะหมดควรรีบเติมเพื่อขายต่อ โดยการทำข้อมูลออกมาให้เห็นภาพอย่างง่ายในรูปแบบของกราฟต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว

ของขายดีใกล้หมด ต้องเติมของให้พร้อมขาย

ภาพรวม SKU สินค้าชนิดไหนควรเติมของ สินค้าไหนควรระบาย?

ของขายไม่ดีอาจจะต้องลดการสต็อก

SKU ไหนมีสินค้าเยอะ? ใช้พื้นที่เยอะ? เก็บนานเกินไป?

นอกจาก Dashboard ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้ว MyCloud Fulfillment 
ก็ยังมีบริการ Reporting ที่จะสรุปทุกการกระทำ ทุกค่าใช้จ่าย เป็นตัวเลขง่ายๆ ที่คุณสามารถทำความเข้าใจ
ได้ไม่ยาก ช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณในการวางแผนการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Reporting ตัวช่วยจัดการบริหารข้อมูลต่างๆ ง่ายๆ ในคลิกเดียว

เป็นข้อมูลสรุปที่จะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การทำงานในแต่ละขั้นตอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น

Storage Usage Reports

Summary Activity Cost Reports

Inventory Movement Reports  

SKU Movement Reports    

Activity Cost Report  

Cost By Order Reports  

รายงานการใช้พื้นที่ ตัวช่วยสรุปการใช้งานพื้นที่ภายในคลังของร้านค้า ประกอบไปด้วยข้อมูล พื้นที่ใช้งาน รูปแบบคลังที่ใช้ โดยจะอัพเดตข้อมูลแบบรายวัน เพื่อให้ร้านค้าประเมินการใช้งานและวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานค่าใช้จ่ายรวมตามกิจกรรม ตัวช่วยสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด โดยประกอบไป ค่าใช้จ่ายรับเข้า, ค่าใช้จ่ายการหยิบ, ค่าใช้จ่ายการแพ๊ค ฯลฯ เพื่อที่ร้านค้าจะได้คำนวนการใช้จ่ายว่าสัมพันธ์กับการใช้งานหรือไม่

รายงานภาพรวมการเคลื่อนไหวทั้งหมด ตัวช่วยสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าที่อยู่ในพื้นที่คลังสินค้า ประกอบไปด้วยข้อมูล วันที่ทำการรับเข้า ระหว่างทางมีการเพิ่มหรือลดลง (เพิ่ม=เติมของเข้า/ของรีเทิร์น, ลด=นำไปจัดการออเดอร์) จำนวนคงเหลือล่าสุด

รายงานการเคลื่อนไหวแต่ละ SKU ตัวช่วยสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าในพื้นที่คลังสินค้า โดยเจาะลึกไปที่ข้อมูลรายละเอียดของ SKU ซึ่งอธิบายว่ามีการขยับเพิ่ม/ลดด้วยสาเหตุใด รวมถึงข้อมูล MC Tracking ว่าสินค้านั้นอยู่ในขั้นตอนการทำงานไหนด้วย

รายละเอียดต่อกิจกรรมและออเดอร์ ตัวช่วยสรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียดในแต่ละกิจกรรมหรืออเดอร์ โดยประกอบไปด้วยข้อมูลของออเดอร์ ซึ่งจะแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายการหยิบ, ค่าใช้จ่ายการแพ๊ค หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

รายงานค่าใช้จ่ายจำแนกตามออเดอร์ ตัวช่วยสรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียดในแต่ละกิจกรรมหรืออเดอร์ โดยประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายการหยิบ, ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แพ๊ค, ค่าใช้จ่ายการแพ๊ค, ค่าใช้จ่ายขนส่ง, ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอย่างไร

Storage Usage Reports

รายงานการใช้พื้นที่ ตัวช่วยสรุปการใช้งานพื้นที่ภายในคลังของร้านค้า ประกอบไปด้วยข้อมูล พื้นที่ใช้งาน รูปแบบคลังที่ใช้ โดยจะอัพเดตข้อมูลแบบรายวัน เพื่อให้ร้านค้าประเมินการใช้งานและวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Summary Activity Cost Reports

รายงานค่าใช้จ่ายรวมตามกิจกรรม ตัวช่วยสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด โดยประกอบไป ค่าใช้จ่ายรับเข้า, ค่าใช้จ่ายการหยิบ, ค่าใช้จ่ายการแพ๊ค ฯลฯ เพื่อที่ร้านค้าจะได้คำนวนการใช้จ่ายว่าสัมพันธ์กับการใช้งานหรือไม่

Inventory Movement Reports  

รายงานภาพรวมการเคลื่อนไหวทั้งหมด ตัวช่วยสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าที่อยู่ในพื้นที่คลังสินค้า ประกอบไปด้วยข้อมูล วันที่ทำการรับเข้า ระหว่างทางมีการเพิ่มหรือลดลง (เพิ่ม=เติมของเข้า/ของรีเทิร์น, ลด=นำไปจัดการออเดอร์) จำนวนคงเหลือล่าสุด

SKU Movement Reports    

รายงานการเคลื่อนไหวแต่ละ SKU ตัวช่วยสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าในพื้นที่คลังสินค้า โดยเจาะลึกไปที่ข้อมูลรายละเอียดของ SKU ซึ่งอธิบายว่ามีการขยับเพิ่ม/ลดด้วยสาเหตุใด รวมถึงข้อมูล MC Tracking ว่าสินค้านั้นอยู่ในขั้นตอนการทำงานไหนด้วย

Activity Cost Report  

รายละเอียดต่อกิจกรรมและออเดอร์ ตัวช่วยสรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียดในแต่ละกิจกรรมหรืออเดอร์ โดยประกอบไปด้วยข้อมูลของออเดอร์ ซึ่งจะแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายการหยิบ, ค่าใช้จ่ายการแพ๊ค หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

Cost By Order Reports  

รายงานค่าใช้จ่ายจำแนกตามออเดอร์ ตัวช่วยสรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียดในแต่ละกิจกรรมหรืออเดอร์ โดยประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายการหยิบ, ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แพ๊ค, ค่าใช้จ่ายการแพ๊ค, ค่าใช้จ่ายขนส่ง, ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอย่างไร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Reporting and Dashboard

Dashboard ของ MyCloudจะประกอบไปด้วย

  • Sales Dashboard สรุปการขายแต่ละช่องทาง
  • Real-Time Fulfillment สรุป Snapshot ออเดอร์ปัจจุบัน
  • Fulfillment Dashboard ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
  • Inventory Dashboard สรุปสต๊อกเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

Reports จัดการสต็อกสินค้า

  • รายงานการเคลื่อนไหวของแต่ละ SKU (SKU MOVEMENT)
  • รายงานภาพรวมการเคลื่อนไหวทั้งหมด (INVENTORY MOVEMENT)
  • รายงานการใช้พื้นที่ (STORAGE USAGE REPORT)

Reports บริหารค่าใช้จ่าย

  • รายงานค่าใช้จ่ายจำแนกตามออเดอร์ (COST BY ORDER)
  • รายงานค่าใช้จ่ายรวมตามกิจกรรม (SUMMARY ACTIVITY COST)
  • รายละเอียดต่อกิจกรรมและออเดอร์ (ACTIVITY COST REPORT)

Report & Dashboard จะเป็นพาร์ทของส่วนสรุปการขายในแต่ละช่องทาง ซึ่ง Report จะช่วยให้คุณจัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ Dasboard จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการสินค้าและสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ทำให้ร้านค้าของคุณขายดียิ่งขึ้นได้