Customer Support

Fulfillment Solution

Customer Support

ความพึงพอใจของลูกค้าคือคำมั่นสัญญาของเรา

เพื่อให้ร้านค้าของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด MyCloud Fulfillment มีบริการสำหรับการจัดการและดูแลร้านค้าเพื่อซัปพอร์ตร้านค้าด้วยทีมเจ้าหน้าที่หลังบ้าน ด้วย การทำงานที่สอดคล้องกับการผลักดันยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นและ “ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญ”

1 ในสิ่งที่สำคัญ
สำหรับการขายของในยุคนี้

ธุรกิจ E-Commerce หรือการขายของออนไลน์ที่ดีนั้น ร้านค้าต้องตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและทันที อาจส่งผลเสียในระยะยาวทำให้ไม่เกิดการซื้อซ้ำ รวมถึงอาจจะเสียโอกาสในการร่วมแคมเปญหรือ แม้กระทั่งร้านค้าของคุณจะถูกลดการมองเห็น โดย MyCloud จะเข้ามาช่วยคุณด้วยผู้ช่วยทั้ง 2 คือ Customer Service ช่วยซัพพอร์ตร้านค้า และอีกส่วนหนึ่งคือ Client Relationship ที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำร้านค้าในด้านการเพิ่มยอดขาย วางแผนการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงช่วยผลักดันให้ร้านค้าเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

1 ในสิ่งที่สำคัญสำหรับการขายของในยุคนี้

ธุรกิจ E-Commerce หรือการขายของออนไลน์ที่ดีนั้น ร้านค้าต้องตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและทันที อาจส่งผลเสียในระยะยาวทำให้ไม่เกิดการซื้อซ้ำ รวมถึงอาจจะเสียโอกาสในการร่วมแคมเปญหรือ แม้กระทั่งร้านค้าของคุณจะถูกลดการมองเห็น โดย MyCloud จะเข้ามาช่วยคุณด้วยผู้ช่วยทั้ง 2 คือ Customer Service ช่วยซัพพอร์ตร้านค้า และอีกส่วนหนึ่งคือ Client Relationship ที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำร้านค้าในด้านการเพิ่มยอดขาย วางแผนการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงช่วยผลักดันให้ร้านค้าเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

บริการเพื่อซัพพอร์ตการดำเนินธุรกิจ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Customer Service Team

เจ้าหน้าที่ Customer Service ของ MyCloud พร้อมดูแล ให้บริการและสนับสนุนลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ส่วน ของการแนะนำอธิบายและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ระบบหรือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจพบ รวมถึงให้ความช่วยเหลือ สื่อสารกับลูกค้า หรือติดตามผลความพึงพอใจในบริการไปจนถึงรับเรื่องการแก้ปัญหา อย่างทั่วถึงเพื่อซัปพอร์ตร้านค้าให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ Customer Service ของ MyCloud พร้อมดูแล ให้บริการและสนับสนุนลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ส่วน ของการแนะนำอธิบายและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ระบบหรือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจพบ รวมถึงให้ความช่วยเหลือ สื่อสารกับลูกค้า หรือติดตามผลความพึงพอใจในบริการไปจนถึงรับเรื่องการแก้ปัญหา อย่างทั่วถึงเพื่อซัปพอร์ตร้านค้าให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม

Order Issue Analysis

Order Issue Analysis

ช่วยหาข้อมูลเพื่อตอบปัญหาออเดอร์ว่ามีข้อผิดพลาดตรงส่วนกระบวนการไหน

Packing Proof

Packing Proof

ช่วยหาหลักฐานเพื่อซัปพอร์ตในกรณีที่มีปัญหาการแพ็กผิดพลาด (ภาพ
หรือวิดีโอการแพ็กจากกล้อง cctv ประจำโต๊ะแพ็ก)

Issue Solutions

Issue Solutions

ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่ร้านค้า
ได้รับผลกระทบ

Progress Updates

Progress Updates

สามารถตรวจสอบอัปเดตความคืบ
หน้าของการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

Order Issue Analysis

Order Issue Analysis

ช่วยหาข้อมูลเพื่อตอบปัญหาออเดอร์ว่ามีข้อผิดพลาดตรงส่วนกระบวนการไหน

Packing Proof

Packing Proof

ช่วยหาหลักฐานเพื่อซัปพอร์ตในกรณีที่มีปัญหาการแพ็กผิดพลาด (ภาพ
หรือวิดีโอการแพ็กจากกล้อง cctv ประจำโต๊ะแพ็ก)

Issue Solutions

Issue Solutions

ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่ร้านค้า
ได้รับผลกระทบ

Progress Updates

Progress Updates

สามารถตรวจสอบอัปเดตความคืบ
หน้าของการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

Quarterly Deep Meetings

Quarterly Deep Meetings

Deep Meeting กับลูกค้าทุกๆ Quarter ในเรื่องของ Performance , การให้บริการ , ปัญหา , Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน พร้อมอัพเดต Trend – Inside ในการขาย และ Feature ใหม่ที่ช่วยคุณ

Inventory Data Analysis

Inventory Data Analysis

ช่วยเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการ
จัดการสินค้าในพื้นที่คลัง (เตรียมคน
เท่าไหร่สำหรับช่วงแคมเปญ, ต้องมี
การรับเข้าเมื่อไหร่,จำนวนของที่ต้อง
รับเข้าเท่าไหร่, บริหารจัดการพื้นที่
วางสินค้า)

SLA/FFR Tracking

SLA/FFR Tracking

ช่วยเหลือเรื่องการ Track SLA/FFR, ประเมินผลด้วยรีพอร์ต รวมถึงการ
ทำงานร่วมกับร้านค้าเป็นเสมือนทีม
เดียวกัน MyCloud ช่วยดูแลเหมือน
เราเป็นเจ้าของร้านเอง

Performance Management

Performance Management

ช่วยเหลือวัดผล Performance ต่างๆ (ส่งทันมั้ย, เสร็จกี่เปอร์เซนต์แล้ว) หากมีความต้องการแก้ไขเราพร้อม
จัดการให้เป็นไปตามที่ต้องการ ด้วย
หลักการที่สามารถทำงานร่วมกันได้

Quarterly Deep Meetings

Quarterly Deep Meetings

Deep Meeting กับลูกค้าทุกๆ Quarter ในเรื่องของ Performance , การให้บริการ , ปัญหา , Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน พร้อมอัพเดต Trend – Inside ในการขาย และ Feature ใหม่ที่ช่วยคุณ

Inventory Data Analysis

Inventory Data Analysis

ช่วยเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการ
จัดการสินค้าในพื้นที่คลัง (เตรียมคน
เท่าไหร่สำหรับช่วงแคมเปญ, ต้องมี
การรับเข้าเมื่อไหร่,จำนวนของที่ต้อง
รับเข้าเท่าไหร่, บริหารจัดการพื้นที่
วางสินค้า)

SLA/FFR Tracking

SLA/FFR Tracking

ช่วยเหลือเรื่องการ Track SLA/FFR, ประเมินผลด้วยรีพอร์ต รวมถึงการ
ทำงานร่วมกับร้านค้าเป็นเสมือนทีม
เดียวกัน MyCloud ช่วยดูแลเหมือน
เราเป็นเจ้าของร้านเอง

Performance Management

Performance Management

ช่วยเหลือวัดผล Performance ต่างๆ (ส่งทันมั้ย, เสร็จกี่เปอร์เซนต์แล้ว) หากมีความต้องการแก้ไขเราพร้อม
จัดการให้เป็นไปตามที่ต้องการ ด้วย
หลักการที่สามารถทำงานร่วมกันได้

Client Relationship Team

สำหรับเจ้าหน้าที่ Client Relation ของ MyCloud จะทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคอยให้แนะนำที่เกี่ยวกับร้านของคุณโดยเฉพาะ ทั้งแนะนำการบริหารจัดการสต็อก การใช้ประโยชน์สูงสุดของระบบและบริการ รวมไปถึงช่วยดูแลผลการทำงานและPerformance ของร้านค้า เป้าหมายของทีมคือช่วยกันหาgrowth strategyและช่วยแนะแนวหนทางที่ทำให้คุณขายดีขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าร้านค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากบริการของเรา และ สามารถเติบโตได้เต็มที่ไม่มีขีดจำกัด

สำหรับเจ้าหน้าที่ Client Relation ของ MyCloud จะทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคอยให้แนะนำที่เกี่ยวกับร้านของคุณโดยเฉพาะ ทั้งแนะนำการบริหารจัดการสต็อก การใช้ประโยชน์สูงสุดของระบบและบริการ รวมไปถึงช่วยดูแลผลการทำงานและPerformance ของร้านค้า เป้าหมายของทีมคือช่วยกันหาgrowth strategyและช่วยแนะแนวหนทางที่ทำให้คุณขายดีขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าร้านค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากบริการของเรา และ สามารถเติบโตได้เต็มที่ไม่มีขีดจำกัด อ่านเพิ่มเติม

โดยทางร้านค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ได้ ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 00.00 น. ซึ่งทาง MyCloud Fulfillment เรามีการวาง SLA สำหรับการให้คำแนะนำและ
ช่วยเหลือจัดการปัญหาให้กับร้านค้าภายใน 24 ชั่วโมง

Customer Service Ticket Tracking

With

MyCloud Fulfillment เรามีการวาง SLA สำหรับการให้คำแนะนำและช่วยเหลือจัดการปัญหาให้กับร้านค้าภายใน 24 ชั่วโมง สามารถจัดการหลายๆ เคส Complain ได้เป็นระบบ ด้วย Jira Ticket Management System ในการรับเรื่องจากเจ้าของร้านหรือ Admin ของร้าน ซึ่งสามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบได้เลย หลังจากที่ทาง Customer Service รับเรื่องแล้วจะมีการแจ้งรายละเอียด
การจัดการเคสกลับไปยังเจ้าของร้าน เป็นช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร้านสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดการเคสด้วยตัวเองได้ทำให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ

MyCloud Fulfillment เรามีการวาง SLA สำหรับการให้คำแนะนำและช่วยเหลือจัดการปัญหาให้กับร้านค้าภายใน 24 ชั่วโมง สามารถจัดการหลายๆ เคส Complain ได้เป็นระบบ ด้วย Jira Ticket Management System ในการรับเรื่องจากเจ้าของร้านหรือ Admin ของร้าน ซึ่งสามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบได้เลย หลังจากที่ทาง Customer Service รับเรื่องแล้วจะมีการแจ้งรายละเอียด
การจัดการเคสกลับไปยังเจ้าของร้าน เป็นช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร้านสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดการเคสด้วยตัวเองได้ทำให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Customer Support

หน้าที่หลักในการจัดการในส่วนนี้ เป็นของ Customer Service Team โดยดูแล ให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของการอธิบายและตอบคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ระบบ หรือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ลูกค้าอาจพบ รวมถึงให้ความช่วยเหลือ สื่อสารกับลูกค้า หรือติดตามผลความพึงพอใจในบริการ ไปจนถึงรับเรื่องการแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง เพื่อซัปพอร์ตร้านค้าให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น

  • ช่วยหาข้อมูลเพื่อตอบปัญหาออเดอร์ว่ามีข้อผิดพลาดตรงส่วนกระบวนการไหน
  • ช่วยหาหลักฐานเพื่อซัปพอร์ตในกรณีที่มีปัญหาขนส่งไม่รับเคลมสินค้า (มีวิดีโอ การแพ็กจากกล้อง cctv ประจำโต๊ะแพ็ก ซึ่งแยกวิดีโอ เก็บไว้ในแต่ละออเดอร์ที่ทำการแพ็ก)
  • ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ร้านค้าได้รับผลกระทบ
  • ช่วยจัดการหลายๆ เคส Complain ได้อย่างเป็นระบบ
  • โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบ อัปเดตข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

สำหรับหน้าที่ในการช่วยให้คำแนะนำร้านค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย และการวางแผนการทำงานให้ร้านค้าเติบโต เป็นหน้าที่หลักของ Client Relationship Team โดยสนับสนุนให้ร้านค้าของคุณเติบโตในทุกด้านทุกมุม ยกตัวอย่างเช่น

  • Deep Meeting กับลูกค้าทุกๆ Quarter ในเรื่องของ Performance , Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน พร้อมอัพเดต Trend – Inside ในการขาย และ Feature ใหม่ที่ช่วยคุณ
  • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการสินค้าในพื้นที่คลัง (ต้องมีการรับเข้าเมื่อไหร่, จำนวนของที่ต้องรับเข้าเท่าไหร่, บริหารจัดการพื้นที่วางสินค้า โดยเฉพาะในช่วงแคมเปญ)
  • ดูแลเรื่องข้อผิดพลาดของออเดอร์ โดยจัดการแก้ปัญหาจนสินค้าไปถึงมือของลูกค้าปลายทาง
  • ช่วยประเมินผล วิเคราะห์ วัดผล Performance ต่างๆ ด้วยสรุปรีพอร์ตแบบละเอียดประจำเดือน ที่แสดงข้อมูลและวีธีที่ทำให้ร้านเติบโตได้มากขึ้น การทำงานร่วมกับร้านค้าเป็นเสมือนทีมเดียวกัน MyCloud ช่วยดูแลเหมือนเราเป็นเจ้าของร้านเอง

ทางร้านค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 00.00 น. 

นอกจากนี้ทาง MyCloud Fulfillment เรามีการวาง SLA สำหรับการให้คำแนะนำและช่วยเหลือจัดการปัญหาให้กับร้านค้าภายใน 24 ชั่วโมง