fbpx

FULFILLMENT บริการคลังสินค้าออนไลน์ "เก็บ แพ็ค ส่ง"

MEDIA

มีเดียของเรา

สื่อของเรา

MyCloudFulfillment และบริการคลังสินค้าออนไลน์ของเราได้รับการพูดถึงและประชาสัมพันธ์จากสื่อและสำนักข่าวต่างๆ มากมาย

creative talk

ปรับตัว ทิ้งสิ่งเดิมและเรียนรู้ความไม่แน่นอนของธุรกิจ E-Commerce เพื่อก้าวไปต่อในวันข้างหน้ากับเมฆ-นิธิ สัจจทิพวรรณ

ปรับตัว ทิ้งสิ่งเดิมและเรียนรู้ความไม่แน่นอนของธุรกิจ E-Commerce เพื่อก้าวไปต่อในวันข้างหน้ากับเมฆ-นิธิ สัจจทิพวรรณ มื่อช่องทางการขายออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักในการทำธุรกิจช่วงที่ผ่านมา เราจึงเห็นแบรนด์ ธุรกิจทั้งรายใหญ่ รายย่อยต่างต้องปรับตัวสร้างกลยุทธ์ในการขายช่องทางออนไลน์ รวมถึงจากเดิมที่เคยขายสินค้าของแบรนด์ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น แบรนด์ GQ ที่หันมาทำหน้ากากอนามัยโดยความถนัดด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมผลิตออกมาในแบบของตัวเอง

    ขอใบเสนอราคา

    ฟอร์มการติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคา