MyCloudFulfillment ในสายตานักลงทุน ความเชื่อมั่นและศักยภาพของเรา

MyCloud ทำอะไรได้บ้าง?           นอกจากบริการ Fulfillment ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เรามีข้อมูลเชิงลึก ที่มาจากการขาย ออเดอร์ สต๊อกของร้านค้า เพราะการเก็บข้อมูลย้อนหลังของร้านค้าทำให้เห็นจุดบกพร่อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ช่วยร้านขายของได้ง่ายขึ้น และลดค่าขนส่งทำให้ได้ต้นทุนที่ประหยัดที่สุดและได้กำไรเพิ่มขึ้นได้เป็นต้น           ข้อมูลเรื่อง Order Management คือการเชื่อมต่อทุกช่องทางการขาย เพื่อให้สามารถจัดการออเดอร์และวางแผนการขายในทุก ๆ ช่องทางที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สู่ Growth Potential หรือ ศักยภาพในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่นให้ดียิ่งขึ้น ขายของง่ายขึ้น และเติบโตได้มากขึ้นก็ตาม           ข้อมูล Inventory Management ที่เป็นจุดตายของหลาย ๆ ธุรกิจ เนื่องจากไม่มีระบบจัดการที่ดีเข้าไปช่วย จึงทำให้เกิดปัญหาการเก็บสินค้าไม่เพียงพอ หรือเก็บสินค้าที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไปจนเงินจมได้ MyCloud มีการจัดการ Inventory […]

ร้านค้าที่มีออเดอร์เยอะ ๆ เขามีระบบจัดการหลังบ้านอะไรมาช่วย ?

ขายของดี ออเดอร์เยอะ แต่จัดการไม่ไหว ทำไงดี ? เคยสงสัยกันไหมครับว่าร้านดัง ๆ ออเดอร์เยอะ ๆ เขาจัดการกันยังไง ให้ส่งของถึงลูกค้าทุกคนโดยไม่ผิดพลาดและไม่ตกหล่น แน่นอนครับว่าหากใช้แรงงานคนในการทำงาน ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับ อาจเพราะหลงลืม หรือเพราะการติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนต่าง ๆ วันนี้ผมมีเทคนิคที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาจัดการออเดอร์ไม่ไหว มาบอกเพื่อน ๆ นักธุรกิจครับ Order Management คืออะไร Order Management คือ การบริหารจัดการการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนในการสั่งซื้อ ตั้งแต่ลูกค้ากดสั่งสินค้า จนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งของให้ถึงมือลูกค้า ซึ่งมีความซับซ้อนมาก เพราะในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดและปัญหาแตกต่างกัน กระบวนการทำงานของแต่ละองค์กร อาจจะแตกต่างกัน โดยกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่           1. Placement           2. Fulfillment         […]