MyCloudFulfillment ในสายตานักลงทุน ความเชื่อมั่นและศักยภาพของเรา

MyCloud ทำอะไรได้บ้าง?           นอกจากบริการ Fulfillment ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เรามีข้อมูลเชิงลึก ที่มาจากการขาย ออเดอร์ สต๊อกของร้านค้า เพราะการเก็บข้อมูลย้อนหลังของร้านค้าทำให้เห็นจุดบกพร่อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ช่วยร้านขายของได้ง่ายขึ้น และลดค่าขนส่งทำให้ได้ต้นทุนที่ประหยัดที่สุดและได้กำไรเพิ่มขึ้นได้เป็นต้น           ข้อมูลเรื่อง Order Management คือการเชื่อมต่อทุกช่องทางการขาย เพื่อให้สามารถจัดการออเดอร์และวางแผนการขายในทุก ๆ ช่องทางที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สู่ Growth Potential หรือ ศักยภาพในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่นให้ดียิ่งขึ้น ขายของง่ายขึ้น และเติบโตได้มากขึ้นก็ตาม           ข้อมูล Inventory Management ที่เป็นจุดตายของหลาย ๆ ธุรกิจ เนื่องจากไม่มีระบบจัดการที่ดีเข้าไปช่วย จึงทำให้เกิดปัญหาการเก็บสินค้าไม่เพียงพอ หรือเก็บสินค้าที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไปจนเงินจมได้ MyCloud มีการจัดการ Inventory […]