Knowledge Center

เปลี่ยนจากขายหน้าร้าน มาขายผ่านออนไลน์ ต้องทำยังไง? มาดู!!

เปลี่ยนจากขายหน้าร้าน มาขายผ่านออนไลน์ ต้องทำยังไง? มาดู!!

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

5 เช็คลิสต์ บริการ Fulfillment เก็บ แพ็ค ส่งตรงกับความต้องการของธุรกิจหรือไม่?

หากธุรกิจของคุณเติบโตและพร้อมไปต่อในตลาด E-Commerce ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ใช่แค่ถึงเวลาที่ต้องใช้บริการ Fulfillment แต่ต้องเลือกบริการที่ตอบโจทย์ที่สุด เพื่อความคุ้มค่าและเหมาะสมกับสินค้าของคุณ MyCloud  มี 5 เช็คลิสตสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง ดังนี้ ธุรกิจของคุณขายสินค้าประเภทใด? เพราะความต้องการของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเลือกบริการ Fulfillment ผู้ประกอบการต้องคำนึงว่า บริการเหล่านั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่กับธุรกิจของเรา เพราะธุรกิจบางประเภท มีความยุ่งยากในการดูแลรักษามากกว่า รวมถึงต้องคำนึงถึงวัน เวลาหมดอายุ และความเสื่อมสภาพของสินค้าเมื่อเก็บในคลังสินค้าอีกด้วย อาทิเช่น สินค้าอาหารเสริม หรือ สกินแคร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าเหล่านี้ต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ภายในคลังสินค้าจะต้องมีระบบจัดการคลังสินค้า และระบบหยิบสินค้าพวกนี้เพื่อนำไปแพ็คส่งให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น FIFO, LIFO, FEFO ตามความเหมาะสมของสินค้าประเภทต่าง ๆ  สำหรับที่ MyCloudFulfillment เรามีรูปแบบการหยิบสินค้าเพื่อส่งแพ็คแบบบาร์โค้ดค่ะ ซึ่งจะมีความแม่นยำและลดข้อผิดผลาดได้มากกว่าคุณทำเอง หรือระบบอื่น ๆ  และใช้การหยิบทั้งสามแบบ FIFO FEFO และ LIFO ตามความเหมาะสม หรือเลือกตามต้องการของผู้ประกอบการ  ยกตัวอย่างเช่น สกินแคร์ เครื่องสำอางอาหารเสริม หรืออาหารแห้งต่าง ๆ เราจะใช้การหยิบแบบ […]

5 เช็คลิสต์ บริการ Fulfillment เก็บ แพ็ค ส่งตรงกับความต้องการของธุรกิจหรือไม่?

หากธุรกิจของคุณเติบโตและพร้อมไปต่อในตลาด E-Commerce ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ใช่แค่ถึงเวลาที่ต้องใช้บริการ Fulfillment แต่ต้องเลือกบริการที่ตอบโจทย์ที่สุด เพื่อความคุ้มค่าและเหมาะสมกับสินค้าของคุณ MyCloud  มี 5 เช็คลิสตสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง ดังนี้ ธุรกิจของคุณขายสินค้าประเภทใด? เพราะความต้องการของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเลือกบริการ Fulfillment ผู้ประกอบการต้องคำนึงว่า บริการเหล่านั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่กับธุรกิจของเรา เพราะธุรกิจบางประเภท มีความยุ่งยากในการดูแลรักษามากกว่า รวมถึงต้องคำนึงถึงวัน เวลาหมดอายุ และความเสื่อมสภาพของสินค้าเมื่อเก็บในคลังสินค้าอีกด้วย อาทิเช่น สินค้าอาหารเสริม หรือ สกินแคร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าเหล่านี้ต้องจัดเก็บในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ภายในคลังสินค้าจะต้องมีระบบจัดการคลังสินค้า และระบบหยิบสินค้าพวกนี้เพื่อนำไปแพ็คส่งให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น FIFO, LIFO, FEFO ตามความเหมาะสมของสินค้าประเภทต่าง ๆ  สำหรับที่ MyCloudFulfillment เรามีรูปแบบการหยิบสินค้าเพื่อส่งแพ็คแบบบาร์โค้ดค่ะ ซึ่งจะมีความแม่นยำและลดข้อผิดผลาดได้มากกว่าคุณทำเอง หรือระบบอื่น ๆ  และใช้การหยิบทั้งสามแบบ FIFO FEFO และ LIFO ตามความเหมาะสม หรือเลือกตามต้องการของผู้ประกอบการ  ยกตัวอย่างเช่น สกินแคร์ เครื่องสำอางอาหารเสริม หรืออาหารแห้งต่าง ๆ เราจะใช้การหยิบแบบ […]